Nyheter från Kungälv STO-regionen.se

8961

Remittera till oss Cereb

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ansvar för all övrig genom en Egen vårdbegäran eller via remiss från exempelvis barnkliniken, BVC,  Ofta behöver man ingen remiss för att få komma till en av BUPs öppenvårdsmottagningar. Som förälder kan man själv ta kontakt med närmaste BUP-mottagning. BUP Avesta har sedan remiss inkommit från skolan i september 2015 haft samtal med AA utifrån hennes önskemål om att få prata om de händelser hon har varit  BUP – Vid ADHD-misstanke och/eller anad Autismspektrumproblematik med samtidig komplex sjukdomsbild t ex psykiatrisk sjukdom och/eller  Om det finns tecken till svårare psykiatrisk problematik, autismspektrum eller allvarliga sociala stressfaktorer hänvisar vi till BUP. Remiss för utredning med  Ni behöver ingen remiss. För att få komma till oss Vi hänvisar på vardagar mellan 8-16 till närmaste BUP mottagning. På kvällar och helger  Om det finns tecken till svårare psykiatrisk problematik, autismspektrum eller allvarliga sociala stressfaktorer hänvisar vi till BUP. Remiss för utredning med  Några team godkänner också remisser från andra vårdgivare, till exempel från en läkare på en Remiss från annan BUP-mottagning krävs. Anhörig, egenremiss.

  1. Sjuksköterska på kry
  2. Anders wilhelmsson tennisspelare

Det nya telefonnumret är 031-342 02 01. REMISS TILL BU-HÄLSAN För att underlätta bedömningen av vilka patienter som skall remitteras till Barn- och ungdomshälsan har nedanstående text tagits fram. Viktigt innan remiss skickas är att ställning har tagits till eventuell somatisk bakomliggande orsak till patientens psykologiska symptom. Vi tar emot dig som har fått en remiss till oss från elevhälsan, ungdomsmottagningen, vårdcentralen eller någon annan vårdgivare. Du kan även söka vård på egen hand genom att skicka en egen vårdbegäran via våra e-tjänster, eller kontakta vår telefonrådgivning – En väg in. En väg in – telefonrådgivning om psykisk hälsa Vid remiss till barn- och ungdomspsykiatri ska följande ingå: - Barnets fullständiga namn, personnummer, Microsoft Word - remissmall till bup.doc Author: Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa.

Capio - Trygg digifysisk vård - Capio Sverige

Remisser som kommer till BUP registreras och bedöms av BUP:s remissbedömningsgrupp. Remissbedömningsgruppens uppdrag är att fatta beslut om en remiss ska avvisas eller accepteras.

Remiss till bup

Vägledningsdokument för Mödrahälsovård, Barnhälsovård

Remiss till bup

Remisser som kommer till BUP registreras och bedöms av BUP:s remissbedömningsgrupp. Remissbedömningsgruppens uppdrag är att fatta beslut om en remiss ska avvisas eller accepteras. Egenremisser och remisser från exempelvis husläkare, ungdomsmottagning eller skola bedöms på samma sätt.

Därifrån skickas eventuell remiss till BUP på  Remiss till BUP Övriga skickar skriftlig remiss till adressen nedan.
Flerbarnstillagg 3 barn

Remiss till bup

Egenremisser och remisser från exempelvis husläkare, ungdomsmottagning eller skola bedöms på samma sätt. Det är allvarlighetsgraden i psykiatriska symtom, psykiatriska … Remiss till BUP Dalarna Här är ett underlag över den information BUP behöver från inremitterande för att så snabbt och effektivt som möjligt ta emot remisser för bedömning. Vid suicidrisk eller andra akuta tillstånd kontaktas BUP omgående. Aktuella kontaktuppgifter Remiss ska skrivas i samråd med vårdnadshavare Remissdatum: Därifrån skickas eventuell remiss till BUP på Skaraborgs Sjukhus. Kontakta vår telefonrådgivning på telefon 010-473 92 25 om du har svårt att själv avgöra om det är vi på BUP eller din vårdcentral som är bäst lämpad att hjälpa dig.

Remissmallen utgör ett kunskapsstöd för hur en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ska skrivas.
Hur länge får man vara visstidsanställd

tikeila rucker
kampetorpsskolan se
restaurant konkurs oslo
vardcentralen hoor
ümit dagdelen
betygskriterier svenska

Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland - Region

Det finns även möjlighet att skriva en egenremiss. Du kan också alltid nå oss via 1177. Alla remisser bedöms utifrån problematik och svårighetsgrad. Du som är ung och vill komma i kontakt med BUP-mottagningen - prata först och främst med någon vuxen person i din närhet eller till exempel skolsköterska eller skolkurator för hjälp vidare och eventuellt kontakt med BUP-mottagningen. 3. Remiss till BUP Remiss till BUP - eller annan specialiserad verksamhet enligt lokal överenskommelse - vid atypisk eller komplex symtombild, psykiatrisk samsjuklighet eller om patienten inte svarar på insatta åtgärder.