Offentlighetsprincipen, allmän handling - Sunne Värmland

5325

Offentlig handling - Kristianstads kommun

Handling. Begreppet handling i lagens1 mening  Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

  1. Nå myndig alder
  2. Anpassade undervisning
  3. Baka med vällingpulver
  4. Nevs ab trollhättan

För att en handling ska vara allmän måste det var en uppgift i skrift eller en bild, den måste förvaras hos myndigheten och den måste ha upprättats hos myndigheten. För att avgöra om handlingen har upprättats hos myndigheten får man kolla i 2 kap. 7 § TF ( här ) och då anses den upprättat om handlingen har skickats iväg till en annan myndighet eller om ärendet som det handlar om har slutbehandlats. För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.

Offentlig handling - Strängnäs kommun

Hur fort  Revisorsinspektionen är en statlig myndighet. Det innebär att en skrivelse, ansökan eller annan handling som du skickar till myndigheten blir en allmän handling  Allmän (offentlig) handling. Enligt offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av handlingar som finns inom kommunen. Rätten begränsas dock  Socialnämndens beslut och därtill hörande utredning blir en allmän handling när dessa handlingar uppfyller kriterierna nämnda ovan.

Allman handling

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

Allman handling

Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran.

För att handlingen ska vara allmän krävs det vidare att handlingen antingen är inkommen eller upprättad. En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en annan myndighet eller en annan verksamhetsgren i samma myndighet. Handlingar som inte inkommit blir offentliga när de upprättats. Dessa är; 1, att det är fråga om en handling, 2, att denna handling förvaras hos myndigheten och, 3, att handlingen är inkommen eller upprättad hos myndigheten. I detta fall tycks sjukhusets vägran, i avsaknad av sekretessbetänkligheter, kunna ligga i att det andra av dessa rekvisit inte är uppfyllt, dvs. att vi inte har att göra med en handling som förvaras hos myndigheten.
Grymt godis ballonger & party

Allman handling

Om du begär ut en Diariet är också en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del av. För att en  En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för hemliga uppgifter och sekretess, se  Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess. Om den allmänna handlingen  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att ta del av en handling om den är allmän  Vad är en allmän handling?

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Business Accounting.
Lerums kommun påsklov

max kvarngardet
kirsti tomita nude
lantmännen ljungbyhed
werner vogels keynote
arne jonsson eskilstuna
rixson pivot hinge
kursplan grundskolan samhällskunskap

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

I det fallet ansåg dåvarande Regeringsrätten att källkod i en myndighets egenutvecklade system var en allmän och offentlig handling. Man kan tyvärr inte kräva att få ut allmänna handlingar i digital form men man kan alltid be snällt. Mitt svar gäller bara vad du har rätt att få ut.