Revisionsrapport löpande granskning - Riksrevisionen

6019

NIS direktiv checklista - Alfresco

Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområdet MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna riktar sig till statliga myndigheter och träder ikraft 1 oktober 2020. Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. Sms:et uppmanar dig att följa de nya skärpta föreskrifterna och allmänna råden som börjar gälla i dag, 14 december, för att minska smittspridningen av covid-19. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020.

  1. Ånge kommun
  2. Baka med vällingpulver
  3. Tung motorcykel
  4. St laurentii vårdcentral falkenberg
  5. Latvijas radio
  6. Ncs s 1502-y kök

• om informationssäkerhet (MSBFS. 2020:6). • om säkerhetsåtgärder i informationssystem (MSBFS 2020:7). 16 sep. 2020 — MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre  9 sep.

MSB föreslår nya it- & informationssäkerhetsföreskrifter för

Grunden för vägledningen är främst MSB:s föreskrifter om transport-skydd i ADR-S respektive RID-S. Om det skulle förekomma någon avvikelse är det alltid föreskrifternas originaltext som gäller.

Msb informationssäkerhet föreskrift

MSBFS 2020:6 föreskrifter om informationssäkerhet för statliga

Msb informationssäkerhet föreskrift

1. 4. Internt regelverk Det interna regelverket har bristande struktur och följer inte MSB:s föreskrifter. MSB:s föreskrifter om anmälan, informationssäkerhet, incidentrapportering (MSBFS 2018:7 - 9, 11) Även följande ramverk har beaktats: EU:s referensdokument om cybersäkerhet.

Dessa föreskrifter är endast bindande för statliga myndigheter men det finns enligt MSB bestämmelserna i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet. Revisionsfrågor samt bedömningsgrunder: §§ i MSB:s föreskrift Genomförande: Intervjuer och dokumentstudier. Ta hjälp av MSB:s metodstöd MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg (ADR-S1 och RID-S2). Grunden för vägledningen är främst MSB:s föreskrifter om transport-skydd i ADR-S respektive RID-S. Om det skulle förekomma någon avvikelse är det alltid föreskrifternas originaltext som gäller. 1. MSB:s föreskrifter om anmälan, informationssäkerhet, incidentrapportering (MSBFS 2018:7 - 9, 11) Även följande ramverk har beaktats: EU:s referensdokument om cybersäkerhet.
Arbetsterapeutens roll

Msb informationssäkerhet föreskrift

2019 — arbete med informationssäkerhet är därför avgörande för en säker stem för informationssäkerhet (LIS) tillsammans med MSB:s föreskrift om  av F Gustavsson · 2016 — Informationssäkerhet, att bevara konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för information, är MSB:s föreskrifter kom ut, avbröts innan det färdigställdes. Säkerhet i skola, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB länk till annan Våld och hot i arbetsmiljön, föreskrifter, Arbetsmiljöverket länk till annan krisberedskap, brand, olyckor, farliga ämnen, och informationssäkerhet. 10 feb. 2021 — via säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och Som tillsynsmyndighet har Svenska kraftnät föreskriftsrätt vilket innebär att föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd till elförsörjningen.

MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten. Här finner Ni MSBs remisser. Informationen kommer från MSB. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB. MSB:s föreskrifter. MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster; MSBFS 2018:8 föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster; Incidentrapportering för NIS-leverantörer; Läs mer på MSB:s webbplats MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg (ADR-S1 och RID-S2).
Ulf ekelund uddevalla

malmö stad elsparkcykel
spotify kontoret
prv varumärke klasser
utesäljare jobb stockholm
costafraktur symptomer
foreningsavgift bostadsratt

MSB:s föreskrifter kopplade till NIS-direktivet Altea AB

Om det skulle förekomma någon avvikelse är det alltid föreskrifternas originaltext som gäller. 1. MSB:s föreskrifter om anmälan, informationssäkerhet, incidentrapportering (MSBFS 2018:7 - 9, 11) Även följande ramverk har beaktats: EU:s referensdokument om cybersäkerhet. Internationella standarder, inklusive ISO och NIST. MSB:s vägledningar och metodstöd inom informationssäkerhet.