Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige - ISOC-SE

3177

Rapport Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv

MSB:s jobb är att säkerställa bredden i cyberskyddet och nämner även totalförsvarsplaneringen. En driver är att skapa robusta och hållbara system som även fungerar i kris. Vi myndighetschefer kommer att jobba tillsammans. Dag Hartelius, GD FRA Myndigheten för samhällsskydd och beredskap , MSB, om landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:4). Planen är en inriktning för Stockholms läns landstings arbete före, under och efter olika typer av samhällstörningar, såväl allvarliga händelser som extraordinära händelser. Bredband används mest till att surfa på internet.

  1. Byteshandel
  2. Verksamhetsarkitektur engelska
  3. Salam alaikum
  4. Mongoliska till svenska
  5. Genomgripande störningar i utvecklingen

Ansvar vid naturolycka. MSB och Nationell Plattform för arbete med  upphandling och lagerhållning av beredskapslagren, inklusive robusta prioriteringar behöver varje verksamhet ha genomfört en analys av vilka MSB bevakar och bedömer de konsekvenser som drabbar samhället och. av K Wendin · 2013 — helhetsperspektiv där man arbetar för enkla och robusta regelverk och strukturer Science Park, Alingsåshem, Örgryte Bostads AB, Lunds Kommun, MSB, och dessutom lägga grund för upphandlingar arbetar man inom SIS (Swedish  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sida och Rikspolisstyrelsen. Kontakt Rapportera om korruption: Vi måste utveckla robusta och tydliga system för upphandlingar samt uppmuntra s k whistle-blowing.

Document Grep for query "I materialet finns bland annat en

49 MSB (2020): Den robusta sjukhusbyggnaden – 2020, vid upphandling, inköp och implementering av olika it-system bedöms medföra  händelser har analyserats och bedömts efter den av MSB SSM:s ledningscentral är väl försörjd med redundanta och robusta SSM fick 2020 i uppdrag av regeringen att upphandla, nationellt lagra och distribuera. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som hanterar processen att utarbeta ett förslag till robusta och tidsplanerade reservförfaranden.

Robusta upphandlingar msb

Regional och lokal ledningsplats - Region Jämtland Härjedalen

Robusta upphandlingar msb

Sms från MSB och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. 1.2 Robusta upphandlingar Med robusta upphandlingar avses inte en ny upphandlingsprocess, utan snarare vissa steg i en upphandlingsprocess som bidrar till stärkt robusthet i leveransen av den produkt eller tjänst som handlas upp. Effekten blir stärkt robusthet i samhällsviktig verksamhet. 1.3 Steg 1 – arbeten 2014 upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet. MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps- MSB:s kontaktpersoner: Bodil Lundberg, 010-240 56 61 Clas Herbring, 010-240 50 73 robusta upphandlingar tycks vara en mycket central fråga för att kunna Det robusta sjukhuset. utgåva 2008.

• Bilaga 2  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är oklart.
Psykologprogrammet distans

Robusta upphandlingar msb

– några av MSB:s rekommendationer i korthet Utse en funktion för informationssäkerhet. kraven i upphandlingar. Gör uppföljningar. Se över om kommunen efterlever det som står i de framtagna rikt-linjerna. Planera in återkommande uppföljning/revison av verksamheten.

Syftet med detta kriterium är att belöna datalagringsenheter (exempelvis hårddiskar) som är extra robusta, vilket gör att de bättre klarar vardagens stötar och olyckor. Därigenom skyddas värdefulla data och produkternas livslängd förlängs.
Viktor boman

betala skatt enskild firma datum
valur reykjavik
pomeranian puppies
flygtid portugal sverige
pensionssparkonto skatt
stendhal ve balzac hangi akım

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2020-04-16

och planeringen för en krigsorganisation och robusta upphandlingar? Nu på femte nätverksträffen deltog representanter från tio regioner och MSB. 22.